Traveloffin naudojimosi sąlygos ir taisyklės

Bendrosios sąlygos

1.Šios Traveloffin naudojimosi sąlygos (toliau – Sąlygos) taikomos naudojimuisi www.traveloffin.com svetaine (toliau – Svetainė), kuri priklauso Linai Klimašauskienei, ind. veiklos nr.: 922941 (toliau – Traveloffin).

2. Kiekvieną kartą naudodamiesi Svetaine turite būti susipažinę su šiomis Sąlygomis. Naudodamiesi šia Svetaine patvirtinate, jog esate susipažinę su šiomis Sąlygomis ir įsipareigojate besąlygiškai laikytis jų ir bet kurių kitų sąlygų ar politikų.

3. Šios sąlygos turi tokią pačią teisinę galią kaip ir sutartis sudaryta tarp jūsų ir com

Straipsniai

1. Traveloffin puslapyje yra talpinami straipsniai, nuomonės, įžvalgos, kurios yra nurodytų autorių intelektinė nuosavybė.

2. Svetainėje jums yra suteikta galimybė komentuoti straipsnius ir produktus. Jūsų pateikiamuose komentaruose negali būti:

  • necenzūrinės leksikos;

  • įžeidžiančių komentarų;

  • tautinę, rasinę, religinę ir kitą neapykantą skatinančių komentarų;

  • grasinančių komentarų;

Prekių pardavimas

1. Kiekvienos Traveloffin parduodamos prekės ar paslaugos savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės parduotuvėje.

2. Traveloffin prekės gali neatitikti jūsų subjektyvių lūkesčių.

3. Užsakymo metu nurodytos kainos taikomos visoms prekėms ir paslaugoms. Mūsų kainos nurodytos eurais ir apima šiuo metu taikomus įstatymuose numatytus mokesčius ir neapima pašto ir pakavimo ar kitų papildomų paslaugų, jei nėra aiškiai sutartos alternatyvos.

4. Įsigijus prekę – maršrutą, elektroninio pašto adresu, kurį pateiksite pirkimo metu, gausite jums asmeniškai sugeneruotą apsauginį kodą, su kuriuo turėsite prieigą prie įsigyto maršruto. Jūs garantuojate ir nurodote, kad su užsakymu buvo pateiktas visas ir teisingas pristatymo elektroninis pašto adresas. Kodas galioja ribotą laiką. Kodų galiojimo laikas nurodytas kiekvienos prekės – maršruto aprašyme ir skiriasi nuo maršruto sudėtingumo. Kodo galiojimo laikas skaičiuojamas nuo pirmojo kodo panaudojimo dienos.

5. Traveloffin prekės ir paslaugos yra virtualios, todėl jos nėra grąžinamos.

6. Traveloffin prekėse – maršrutuose yra pateikiama trečiųjų šalių, kurios veikia pagal savo sąlygas, informacijos. Traveloffin užtikrina prekių – maršrutų informacijos peržiūrėjimą ir atnaujinimą (jeigu jis reikalingas dėl pakitusios trečiųjų šalių informacijos) minimum kas 90 dienų. Paskutinio peržiūrėjimo data skelbiama prekių aprašyme.

Intelektinės nuosavybės teisės

1. Visas turinys, įtrauktas į mūsų Svetainę, įskaitant, bet neapsiribojant produktais, vaizdais, nuotraukomis, prekių ženklais, muzika, garsais, vaizdo įrašais, dokumentais, piešiniais, skaičiais, logotipais, meniu, tinklalapiais, grafika, spalvomis, schemomis, dizainu, yra Traveloffin ar trečiųjų šalių nuosavybė ir yra saugoma nacionalinių ir tarptautinių autorių teisių ir kitų intelektinės nuosavybės įstatymų. Jūs negalite atgaminti, parduoti, skelbti, platinti, rodyti, modifikuoti, kurti išvestinių darbų iš Svetainės turinio ar jo dalies be išankstinio, aiškaus, raštiško Traveloffin

2. Jūs sutinkate, kad naudodamiesi Sveitainės turiniu, jūs neįgyjate jokių teisių į mūsų Turinį ir juo galite naudotis tik laikydamiesi šių Sąlygų.

3. Traveloffin turi išimtinę teisę savo nuožiūra leisti ar uždrausti bet kokį atgaminimą, skelbimą, platinimą, rodymą, modifikavimą, išvestinių kūrinių kūrimą ar naudojimą bet kokiu būdu, visiškai ar iš dalies, turinį.

Klientų aptarnavimas

1. Iškilus klausimams ir (arba) problemoms, susijusioms su Svetaine, su Traveloffin galite susisiekti el. paštu hello@traveloffin.com. Mes padarysime viską, ką galime, ir atsakysime kaip įmanoma greičiau.

Prieinamumas ir atsakomybė 

1. Nors dedame visas pastangas, kad Svetainė būtų prieinama 24/7, mes neprisiimame atsakomybės, jei dėl techninių priežasčių bus negalima užtikrinti nepertraukiamo Svetainės prieinamumo. 

2. Traveloffin atsako tik už tokius tiesioginius nuostolius, jei jo teisinis atstovas arba vienas iš jo atstovų (bet ne paslaugų teikėjas) pažeidė esminę sutartinę prievolę arba jei nuostoliai atsirado dėl didelio Traveloffin, jo teisinio atstovo ar vieno iš jo atstovų (bet ne paslaugų teikėjų) aplaidumo ar ketinimų. 

Alternatyvus ginčų sprendimas

1. Bet koks ginčas, susijęs su mūsų Svetaine, turi būti išspręstas jūsų ir Traveloffin derybomis el. paštu hello@traveloffin.com

2. Tuo atveju, jeigu ginčas kyla tarp jūsų ir paslaugų teikėjo, mes, nors neprisiimame jokios atsakomybės, galime jums padėti išspręsti kilusį ginčą.

3. Jei ginčo neįmanoma išspręsti pirmiau minėtu būdu, jis išsprendžiamas naudojant Europos Komisijos valdomą elektroninio ginčų sprendimo platformą. Šioje platformoje taip pat galite rasti daugiau informacijos apie vartotojų teises, ginčų sprendimą ir nacionalinį kontaktinį centrą savo šalyje.

Baigiamosios nuostatos

1. Traveloffin turi teisę visiškai arba iš dalies perduoti bet kokias sutartis sudarytas su jumis ar paslaugų teikėjais. 

2. Šios Sąlygos gali būti vienašališkai Traveloffin keičiamos ar atnaujinamos iš anksto jums nepranešus. Todėl kiekvieną kartą, kai užsisakote paslaugas ar perkate prekes turite susipažinti su šiomis Sąlygomis.

3. Ginčų sprendimui kylantiems tarp jūsų ir Traveloffin yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir jurisdikcija.

2022 m. vasario 12 d.

Kontaktinė informacija:

Lina Klimašauskienė, hello@traveloffin.com, tel. nr. +37068455254, Ind. veiklos nr. 922941

 

Close
traveloffin © Copyright 2022. All rights reserved.
Close